MURPH ’21 LOGO DESIGNKONKURRENCE

Konkurrencen

Hvert år på den amerikanske ‘Memorial Day’ – 31. maj 2021 – hylder CrossFit og functional fitness miljøet verden over den afdøde amerikanske soldat Michael P. Murphy ved at udføre HERO workouten ‘MURPH’.

I 2020 gav vi vores bud på et ‘officielt’ MURPH logo, som blev solgt i små 300 eksemplarer på tværs af patches og t-shirts. I år vil vi gerne prøve noget nyt; en designkonkurrence, hvor vi gerne vil se hvordan nogle af landets og sportens dygtige grafiske designere ser årets MURPH logo tage sig ud. Det endelige valg af årets design vil herefter bero på en åben afstemning blandt alle interesserede i det danske CrossFit og functional fitness community

Præmie

Det design, der efter afstemning har modtaget flest stemmer (se forløb) modtager et kontant beløb på 3000,- DKK samt ‘æren’ i, at have designet årets MURPH logo til brug på velcro patches, t-shirts samt det danske MURPH leaderboard

Forløb

Efter deadline for indsendelse (se nedenfor) udvælger Rx’d Events teamet minimum tre af de indsendte designs, som efterfølgende præsenteres på vores SoMe kanaler. Samme præsentation vil i en periode på 12 timer fungere som afstemning blandt det danske CrossFit og functionel fitness miljø. Det design, som efter periodens udløb har modtaget flest stemmer, vil blive kåret som årets MURPH ’21 logo.

DELTAGELSE I KONKURRENCEN

Deltagelse i konkurrencen sker ved, at indsende bud på årets design til murph@rxdevents.dk med emnet ‘MURPH Logo Designkonkurrence’.

DEADLINES:

Søndag d. 4. april kl. 18:00 | Frist for indsendelse af design til konkurrencen*
Mandag d. 5. april kl. 09:00 | Præsentation af udvalgte samt start på afstemningen med udløb 12 timer senere (kl. 21:00).
Mandag d. 5. april kl. 21:30 | Præsentation af årets MURPH ’21 logo

Dagen efter vil MURPH velcro patch og t-shirt med årets logo være tilgængeligt i Rx’d Shoppen ifm årets MURPH Plate Carrier kampagne.

Krav og vilkår

Deltagelse i konkurrencen sker på en række vilkår og med følgende krav for godkendt deltagelse:

DESIGN

Designet skal efter bedste overbevisning uden yderligere redigering kunne anvendes til såvel velcro patch som t-shirt tryk. Dertil skal designet:

  • Indeholde MURPH eller variant heraf (M – Michael Murphy eller lign.)
  • Indeholde årsangivelse (2021 – 21 – ’21 eller lign.)
  • Indeholde maks tre farver – endvidere vil det være særdeles formålstjenesteligt hvis designet også kan fungere i én farve
  • Være skalerbart (fungere i såvel stort format som mindre format)

Vi gennemgår alle designs ved modtagelse og kontakter afsender ved eventuelle spørgsmål, rettelser og lignende. *Ved designs indsendt tæt på deadline skal afsender være klar til, at kunne besvare og fremsende evt. rettelser søndag aften. Søndag EOD kan der ikke længere tilgå rettelser.

Bemærk, at ‘MURPH Challenge’ og ‘CrossFit’ samt disses logoer er trademark beskyttet og må derfor ikke benyttes.

FIL FORMAT

Design kan afleveres som sample i .png, men skal kunne sendes i vector format (.ai, .eps, .svg eller .pdf) vector mod forlangende. Vandmærke må gerne anvendes.

RETTIGHEDER

Ved deltagelse i konkurrencen er afsender indforstået med, at alle rettigheder til brugen af det/de indsendte designs/s PÅ MIDLERTIDIG BASIS overgår til Rx’d Events fra modtagelsestidspunktet. Rettighederne for de designs, som IKKE ved afstemning vælges til årets MURPH logo, overgår retur til indsender pr. 31. maj 2021. Rettigheden til det design, der ved afstemning vælges til årets MURPH logo, overgår permanent og eksklusivt til Rx’d Events ved udbetaling af præmiebeløbet på 3000,-

Konkurrencen afholdes af Rx’d Events ApS og er ikke associeret til ‘MURPH Challenge’ eller CrossFit Inc. Rx’d Events forbeholder sig retten til ikke, at indstille nogle designs til afstemning såfremt ingen indsendelser møder det ønskede niveau. I så tilfælde afstår Rx’d Events rettigheden til brugen af indsendte emner øjeblikkeligt.